Klubbregler

Klubbregler

 • Kortlöst medlemskap identifieras med personnummer eller medlemsnummer.
 • Att vara medlem i Klubb Guldfynd är helt kostnadsfritt. Guldfynd förbehåller sig dock rätten att i framtiden ta ut en mindre administrationsavgift.
 • Du måste ha fyllt 16 år för att kunna bli medlem och är du under 18 år måste målsman godkänna ditt medlemskap.
 • Medlemskapet, som är personligt och ej kan överlåtas, gäller i alla Guldfynd-butiker och i Guldfynds webbshop. Köp registreras med din legitimation (personnummer) eller ditt medlemsnummer.
 • För att vara säker på att få information, erbjudanden och värdekuponger bör adressändring snarast anmälas till Svensk Adressändring. Då uppdateras din adress automatiskt förutsatt att du angivit ditt personnummer vid registreringstillfället. I annat fall anmäler du din nya adress till Guldfynds kundservice. Information, erbjudanden och värdekuponger skickas inte till adresser utanför Sverige. Du som flyttar utomlands bör därför uppge en adress i Sverige.
 • Samtliga köp är bonusgrundande med undantag för köp av presentkort.
 • Bonus beräknas efter registrerade köp gjorda under kalenderår, d.v.s. från 1/1 till 31/12. Inför varje nytt år nollställs ditt bonussparande.
 • Bonusen betalas ut under de första månaderna efter bonusperioden i form av en insättning på medlemsnummer/personnummer. Bonusbeloppet kan användas vid ditt nästa köp i våra butiker. Bonusen kan ej inlösas mot presentkort eller kontanter.
 • Guldfynd har rätt att spara information om dina köp.
 • Du kan när som helst lämna klubben, allt som krävs är ett telefonsamtal till Guldfynds kundservice tel. 0340-59 54 99. Det går även bra att mejla till info@guldfynd.se.
 • Guldfynd förbehåller sig rätten att spärra medlemskap om det missbrukas.
 • Ditt medlemskap gäller under ett kalenderår och förlängs med ett kalenderår i taget. Guldfynd förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap för de medlemmar som ej använt sitt medlemsnummer på tre år. Guldfynd förbehåller sig rätten att ändra klubbreglerna med verkan från och med ett nästföljande kalenderår. Klubbregler för nästföljande kalenderår finns alltid tillgängliga för dig i våra Guldfynd-butiker från och med november varje år.

Information om behandling av personuppgifter

Genom att gå med i Klubb Guldfynd samtycker du till att ditt personnummer används vid behandling enligt följande:

 • Du ger Iduna AB, 556060-9058, (där Guldfynd ingår), rätt att för marknadsföringsändamål (t.ex. postala utskick, sms, e-post) och för beräkning av din årsbonus behandla uppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras när du använder ditt medlemsnummer.
 • Du kan skriva till Iduna AB, (som är personuppgiftsansvarig), 432 84 Varberg och begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla att uppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring. Du har även rätt att en gång per år begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.

Nya medlemsvillkor våren 2018

Med tanke på den framtida GDPR lagen som träder i kraft 25 maj 2018 så kommer vi att publicera våra nya medlemsvillkor under våren 2018 på vår hemsida.