✔ PRESENTINSLAGNING

✔ BRETT UTBUD

✔ SNABBA LEVERANSER


Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter

ETISKA FRÅGOR


Företagens samlade bidrag till bättre arbetsvillkor och en renare miljö i leveranskedjan.


Den internationalisering av tillverkning och handel av varor som skett under de senaste årtionden har inneburit att många av de produkter som vi säljer i våra butiker har tillverkats i andra delar av världen. Denna handel utgör ett av de viktigaste verktygen i arbetet att höja levnadsstandarden i dessa utvecklingsländer. Denna utveckling är därför positiv för världsekonomin i stort. Samtidigt har det inneburit att konsumenterna i västvärlden riktat allt större uppmärksamhet på frågor om etik, miljöhantering, mänskliga rättigheter och socialt ansvar i dessa länder. Det ställs därför höga krav på oss som importörer att arbeta för att acceptabla förhållanden och villkor råder hos de företag vi köper från. Vår koncern ser detta ansvar som en viktig del i vår verksamhet och tror att vi härigenom kan bidra till att levnadsstandarden i dessa länder höjs.


ETIK I LEVERANTÖRSKEDJAN

Bra arbetsvillkor hos våra leverantörer med minsta möjliga miljöpåverkan i produktion och transporter är nyckelfrågor för oss och av stort intresse i vår organisation. Vi tror det här förhållningssättet bidrar till att bygga ett, ur social- och miljösynpunkt, mer hållbart samhälle.

Företaget har arbetat med CSR frågor sedan ett 30-tal år och vi lägger tid och resurser på att utveckla detta arbete med våra leverantörer.ETIK PÅ VÅR ARBETSPLATS

Vi uppmärksammar både den psykologiska och fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Genom detta förebygger vi skador och sjukdomar och förbättrar vår dagliga arbetsmiljö. I vår organisation ansvarar varje avdelningschef för att uppfylla företagets CSR policy. Dessutom har vi utsett en person med ansvar för samordning och uppföljning av CSR frågor.


Iduna har arbetat fram en tydlig arbetsmiljöpolicy tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Policyn är gemensamt framtagen och visar vilken arbetsmiljö vi vill uppnå. Målsättningen är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande, trygg och stimulerande för de anställda.