Meny

#mittguldfynd

Vi älskar att se bilder på era smycken och presentartiklar. Vi vill inspirera andra och vill därför visa din bild för våra kunder. Bilderna kommer först och främst att visas på vår Instagram men de kan också visas på Facebook, i vår webbshop eller i våra butiker.


Genom att tagga din bild med hashtaggen #mittguldfynd godkänner du följande:


Du ger Guldfynd rätt att använda alla bilder som du publicerar med hashtaggen #mittguldfynd i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive webbshoppen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften.


Härmed intygar och försäkrar du att:

1. du äger alla rättigheter till dina bilder,

2. du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och

3. Guldfynds användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.


Härmed befriar du Guldfynd från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Guldfynd och alla personer som handlar för Guldfynds räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.


Tack för att vi får se dina bilder! 

Följ Oss

Nyhetsbrev