Meny

Du har inga favoriter

Ädla stenar


Diamant är världens hårdaste material, 10 på Mohs internationella hårdhetsskala för mineraler, och den är uppskattad för sin förmåga att återspegla ljusreflexer. Diamanter finns i alla färger men den mest förekommande är färglös och anses vara den finaste. Färgerna kan knytas till en viss fyndort och beror på fyndortens bergart. Diamanters naturfärger kan rangordnas så här från mest vanlig till mest ovanlig: Gul, brun, färglös (vit), blå, grön, svart, rosa, orange, purpur och röd. Som kärleksgåva sägs den symbolisera den eviga kärleken. Diamanten är månadssten för april.

Två tredjedelar av alla diamanter i världen kommer från gruvor i Afrika. Även i Kanada, Ryssland Sibirien och Australien finns det diamanter. Man har även hittat diamanter i små mängder i Sverige.

Diamantens 4C
Diamantens kvalitet bestäms utifrån fyra C, som står för Carat, Colour, Clarity och Cut.

Carat, dvs ädelstensvikt, förkortas med c eller ct. 1.0 carat motsvarar 0,2 gram.
Colour, dvs färg, redogör för färgskalan enligt Skandinaviska Diamant Nomenklaturen (bedömningsskala). Färgen fastställs med hjälp av s k masterstenar under dagsljus.
Clarity, dvs klarhet, anger hur fri från inneslutningar diamanten är. Klarheten fastställs med lupp vid 10 gångers förstoring. Ju färre inneslutningar, som kolrester, gasfickor, desto högre kvalitet på stenen.
Cut, dvs slipning, redogör för stenens proportioner och symmetri. Slipningen graderas från Mindre bra till Mycket god.


Rubin är ett mineral som tillhör korundgruppen med hårdhet 9 på Mohs skala. Stenen förekommer endast i röda nyanser och den finaste färgen är duvblodsröd (klar röd med lite blått). Ju brunare rubinens färg är, desto mindre värdefull är stenen, färg är viktigare än renhet i rubiner. Rubinen sägs medföra rikedomar och skydda egendomar mot tjuvar och namnet kommer från det latinska ordet för röd, ruber eller rubrum. Rubin är månadsten för juli månad.

De största rubinfyndigheterna finns i Burma, Sri Lanka och Thailand men rubiner förekommer även i Afrika, Grönland, Asien, Australien och USA. 


Safir är ett mineral som tillhör korundgruppen. Den har 9 på Mohs hårdhetsskala att jämföra med diamanten som är 30 gånger hårdare. Den dyrbaraste färgen är blåklintsblå men den finns även i alla andra färger utom röd (som är rubinens färg). Safiren sägs symbolisera sanning och trohet och finns ofta i vigsel- och alliansringar. Safir är månadssten för september.

Madagaskar är världsledande i safirer men även Pakistan, Burma, Sri Lanka och Australien är viktiga fyndorter och safirer förekommer även i delar av USA. 


Smaragd är ett mineral som tillhör beryllgruppen. Den har 7,5-8 på Mohs hårdhetsskala. Smaragden är spröd på grund av de inneslutningar som den ofta har och därmed är känslig för snabba värmeväxlingar och stötar och används därför sällan i ringar. Stenen förekommer endast i gröna nyanser. Den finaste färgen är klart gnistrande gräsgrön. Ordet smaragd kommer från grekiskans smaragdos som betyder just grön ädelsten. Smaragden sägs vara kärlekens och återfödelsens sten och den är månadssten för maj månad.

Smaragder förekommer över hela världen men Colombia är världens största producent av smaragder. Stora fyndigheter finns även i Zambia 


Morganit är den rosa varianten av beryll. Den upptäcktes 1910 och döptes efter finansmannen J. P Morgan som var mycket intresserad av ädelstenar. 
Morganiten sägs symbolisera kärleken i våra liv och hjälper oss att växa. Den lär ger oss tålamod, respekt och kärlek till livet. På Mohs hårdhetsskala ligger morganiten på 7,5-8. 

Morganiter hittas på Madagaskar, i USA, Brasilien, Afrika och Pakistan.


Ametist hör till kristallgruppen kvarts och har oftast en lila nyans. Det finns även grön ametist men den naturligt gröna ametisten är väldigt ovanlig. De flesta gröna ametister på marknaden får sin färg genom att man värmer stenen och heter då egentligen prasiolit. Ametistens hårdhet på Mohs skala är 7. Namnet är en översättning från antikens grekiska och betyder ungefär ”inte berusad” och man trodde att stenen skyddade mot just berusning. I medeltidens Europa bar man i stället stenen som skydd i strid, den skulle hela och hjälpa till att hålla huvudet kallt. Ametisten är februaris månadssten.

Ametister finner man i Brasilien, Sri Lanka, Indien, USA och Australien men även i Sverige och Norge.


Topas är ett mineral som finns i flera olika färgtoner, gul, rosa, grön och blå. Den naturligt rosa topasen är dock väldigt sällsynt, oftast är det en gul topas som värms upp så att den får den rosa tonen. Vi har framförallt blå topas i vårt sortiment. Topasens hårdhet på Mohs skala är 8. Topasen tros bringa framgång och lycka. Gul topas är månadssten för november.

Topas finns i vulkaniska bergarter som pegmatit, granit och lava. Den finns i delar av världen som Brasilien, Sri Lanka, Australien, Mexico och Afrika.

Rökkvarts


Rökkvarts är en genomskinlig till opak variant av brunkvarts i gråbrun till svart färg och är vanligt förekommande. Rökkvartsens hårdhet på Mohs skala är 7. Under 1100-talet i Kina användes skivor av rökkvarts som solglasögon men stenen var i övrigt historiskt sett inte så betydande. På senare tid har den dock blivit en populär smyckesten. Rökkvarts sägs ta bort negativitet och negativ energi och omvandlar dessa till positiv energi.

I Brasilien, på Madagaskar, i Schweiziska alperna, Colorado och Australien hittas rökkvarts.


Onyx är en variant av den mikrokristallina kvartsen kalcedon. Onyx kan vara svart, vit, gul och grön och är oftast randig. Onyx bildas genom kisel i gashåligheter i lava, vilket ger de tydliga ränderna. Onyx hårdhet på Mohs skala är 7. I vårt sortiment förekommer svart och grön onyx i smycken. Namnet kommer från det grekiska ordet för klo eller nagel på grund av sin ibland hudfärgade ton. Onyx användes i Egypten tidigt till att göra t ex skålar och varianten sardonyx förekommer i konstverken i Knossos på Kreta. I listan över traditionella månadsstenar (till skillnad från moderna) finner man onyx i juli. Onyx förekommer även som alternativ månadssten i februari. 

Onyx finns över hela världen.


Peridot är ett grönfärgat mineral och en av få ädelstenar som endast förekommer i en enda kulör, grön. Intensiteten i färgen beroende på hur mycket järn stenen innehåller och kulören kan variera från gul till olivgrön till brungrön. Den mest eftertraktade nyansen är mörkt olivgrön och historiskt sett kallades stenen för just olivin, samma som bergarten den hittas i. Peridots hårdhet på Mohs skala är 6,5. Stenen sägs skänka självförtroende och självsäkerhet balanserat med tålamod och redighet och den är månadssten för augusti. 

Den mest kända fyndplatsen är på ön St Johns i Egypten. Andra platser är Hawaii, Norge, Kina, Brasilien.


Citrin hör till kristallgruppen kvarts. Stenen är gul till guldgul i färgen och intensiteten i den gula färgen beror på hur mycket järn stenen innehåller. Citriner är nästan omöjliga att med ögat särskilja från gula topaser men hårdheten avslöjar dem, citrinens hårdhet på Mohs skala är 7 medan gul topas ligger på 8 i skalan. Namnet citrin kommer från latinets citrina, d.v.s. gul, som även är ursprunget till ordet citron. Citrinen har ibland kallats för köpmännens sten eller ”money stone” då vidskepelse antydde att stenen bringade framgång och välstånd. I listan över månadsstenar finner man citrin som alternativ månadssten för november. 

Citrin hittas i Brasilien, Spanien, på Madagaskar och i f.d. Sovjetunionen.

Rodonit


Rodonit är ett sk inosilikat som har en rosa till rosaröd färg med svarta ådringar. Rodonits hårdhet på Mohs skala är 6. Stenen har länge arbetats till prydnader och idag används rodonit både som prydnadsten och för tillverkning av smycken. Rodoniten sägs stimulera acceptans, förlåtelse och villkorslös kärlek gentemot andra och man menar att den hjälper till att skapa fred i oroliga relationer. 

Rodonit har påträffats i Uralbergen och i Australien. I övrigt förekommer rodonit även i Brasilien, Mexico, USA, Kanada, Italien och Indien. I Sverige har vi en lokal variant av rodonit som heter Pajsbergit, från järngruvan i Pajsberg i Värmland.


Granater är en grupp av mineraler som finns i flera olika färger t ex orange och grön, ibland även färglös, men den vanligaste är röd. Den mest förekommande granaten heter pyrop, även kallad rodolit. Den får sin blodröda färg av järn och krom. Granatens hårdhet på Mohs skala är 7- 7,5. Rodolit förekommer i smycken i vårt sortiment. Granater sägs ha många egenskaper, bl. a tros de skydda mot det onda, under resa och mot mardrömmar. Ordet granat kommer från medelengelskans ord för mörkröd på 1300-talet, gernet. Man tror att namnet även kan ha kopplingar till frukten granatäpple vars ätliga frön påminner om vissa granater i både i storlek och färg. Granaten är månadssten för januari. 

Namn och färg på olika granatstenar:
Pyrop (Rodolit) Blodröd
Spessartin Klarorange till orangeröd
Almandin Rosaröd
Uvarovit Klargrön
Hessonit Färglös till svart
Rosa Grossular Färglös men färgas av föroreningar och t ex järn
Grön Grossular Grön men kan innehålla svarta fläckar pga. mineralet magnetit

Man kan hitta granat t ex i Argentina, Australien, Italien, USA, Schweiz, Sydafrika och på Sri Lanka.

Cateye


Cateye eller som den också kallas, kattöga är en Krysoberyll-kvarts. Krysoberyll finns i två olika varianter, alexandrit och kattöga. Krysoberyll-kattöga kallar man endast för kattöga, eller cateye som vi har valt att kalla den. Cateye sägs ha mystiska egenskaper och tros hjälpa intellektet och främja visdom. Benämningen cateye kommer från den optiska effekt i stenen som gör att den påminner om en katts öga. Den har en mjölkig, skuggig, ljus-gyllenbrun färg. Krysoberyll-alexandrit kommer i olika nyanser och färger, det finns gröngul till guldbrun. Deras hårdhet på Mohs skala är 8,5, vilket gör dem väldigt slitstarka. 

Cateye finns i länder som Sri Lanka, Brasilien och Kina.


Rosenkvarts är ett mineral som finns i olika nyanser persika eller rosa och p g a de rosa nyanserna heter stenen just rosenkvarts. Den är ofta inte helt genomskinlig utan har ett lite mjölkigt utseende. Rosenkvarts kallas ibland för kärlekssten och har använts i kärleksritualer och ceremonier genom tiderna. Stenen har även tillskrivits egenskaper för att motverka rynkor och åldrande samt att lösa ilska och besvikelse. Dess hårdhet på Mohs skala är 7.

Rosenkvarts finns bl a i Brasilien, på Madagaskar, I Thailand och USA men även i Härjedalen här i Sverige.FÖLJ OSS

Nyhetsbrev