✔ PRESENTINSLAGNING

✔ BRETT UTBUD

✔ SNABBA LEVERANSER


Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter

VÅRA MÅL OCH ÅTAGANDEN


- Säkerställa att våra produkter tillverkas under säkra förhållanden och acceptabla arbetsvillkor.

- Säkerställa att våra produkter inte innehåller farliga eller förbjudna ämnen.

- Utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som ger oss bäst kvalitet i relation till pris och med hög leveranssäkerhet. Vi ska arbeta professionellt och med god affärsetik med våra leverantörer och ställer motsvarande krav på dem.

- Bara arbeta med leverantörer som visar sin goda vilja, ett stort intresse i CSR frågor och som är villiga att implementera Idunas uppförandekod i sina fabriker.

- Våra leverantörer ska följa de kemikalierestriktioner som finns inom EU och kemikaliekontroller av våra produkter ska göras regelbundet.

- Vi ska driva vår verksamhet så att inte mer miljö eller naturresurser förbrukas än vad som är nödvändigt.

- Visa gott samhällsengagemang bland annat genom att ge stöd för välgörande ändamål.

- Vi ska ha en öppen kommunikation och intressedialog både internt och externt.

- Värna om våra anställda genom att ha ett säkert, hälsosamt och utvecklande arbetsklimat.

Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att de produkter och tillhörande förpackningar som vi saluför inte är skadliga och att vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan och för att förbättra arbetsvillkoren - i hela leveranskedjan.